Ukrainian World Congress President Eugene Czolij participated in commemoration of the 50th anniversary of the UWC in Greece

9999_22_04_2017_83
On 20-23 April 2017 Ukrainian World Congress (UWC) President Eugene Czolij fulfilled a working visit to Athens, Greece, in the framework of commemorations marking the 50th anniversary of the UWC.
On 22 April 2017 the UWC President delivered the keynote address during a banquet to commemorate the 50th anniversary of the UWC organized by the UWC member organization, Association of the Ukrainian Diaspora in Greece “Ukrainian-Hellenic Thought”, chaired by Halyna Masliuk. In his address Eugene Czolij highlighted the many achievements of the UWC throughout its 50-year history and called upon Ukrainians in Greece to continue supporting Ukraine in the defence of its territorial integrity.Volunteers in the Ukrainian community in Greece and Greek friends of Ukraine were acknowledged by the UWC President with Certificates of Recognition for their contribution to the development of Ukrainian community life in Greece. The evening program included a screening of the short documentary film 50 years of the Ukrainian World Congress and performances by local artists. The Ukrainian community in Greece and representatives of UWC member organizations from Australia, Germany, Great Britain, Estonia, Hungary, Portugal and the United States, were joined at the commemoration by Chargé d'affaires of the Embassy of Ukraine in Greece Nataliia Kosenko, mayors and representatives of the municipalities of Athens, Zohraf, Penteli, Perama, Mandra-Idyllia, and representatives of political, diplomatic, academic and cultural circles of Greece and Ukraine.  Banquet guests received small mementos crafted by members of the Greek community in Mariupol, Ukraine, as a symbol of the centuries-old ties between the Ukrainian and Greek peoples. Earlier that day Eugene Czolij visited the Ukrainian heritage school sponsored by the Association of the Ukrainian Diaspora in Greece “Ukrainian-Hellenic Thought” where he delivered a message to students on the importance of maintaining one’s heritage. The UWC President also discussed effective means of cooperation to further Ukrainian interests during a meeting with representatives of UWC member organizations from Australia, Germany, Great Britain, Greece, Estonia, Hungary, Portugal and the United States. On 21 April 2017 the UWC President participated in Divine Liturgy at St. Nicholas Ukrainian Greek-Catholic Church in Athens, and addressed the local community on the activities of the UWC. During these events Eugene Czolij was joined by UWC First Vice President and President of the European Congress of Ukrainians Jaroszlava Hartyanyi, UWC Secretary-General and President of the Australian Federation of Ukrainian Organisations Stefan Romaniw, UWC Vice President and President of the Congress of Ukrainians in Estonia Vira Konyk, Chair of the UWC International Task Force to Stop Human Trafficking and President of the Association of the Ukrainian Diaspora in Greece “Ukrainian-Hellenic Thought” Halyna Masliuk and Director of the UWC Mission to International Organizations in Brussels Maryna Iaroshevych. “The Ukrainian World Congress congratulates the Ukrainian community in Greece on raising awareness of the UWC and its activities during this 50th anniversary year and calls for the further strengthening of its cooperation with the UWC in attaining common goals,” stated UWC President Eugene Czolij. The UWC is the international coordinating body for Ukrainian communities in the diaspora representing the interests of over 20 million Ukrainians. The UWC has a network of member organizations and ties with Ukrainians in 53 countries. Founded in 1967, the UWC was recognized in 2003 by the United Nations Economic and Social Council as a non-governmental organization with special consultative status.
Е. Чолій виступає на відзначенню 50-ліття СКУ E. Czolij addressing UWC 50th anniversary commemoration  Учасники відзначення 50-ліття СКУ Participants of UWC 50th anniversary commemoration Е. Чолій та члени Ради директорів СКУ з учнями та вчителями Української суботньої школи в Греції E.Czolij and members of UWC Board of Directors with teachers and students of Ukrainian heritage school in Greece
Е. Чолій з українською громадою в Свято-Миколаївській Українській Греко-Католицькій Церкві в  Афінах E. Czolij with Ukrainian community at St. Nicholas Ukrainian Greek-Catholic Church in Athens Перед пам’ятником Тарасу Шевченку. Зліва направо: Н. Косенко, Е. Чолій, Г. Маслюк At the monument to Taras Shevchenko. From left to right: N. Kosenko, E. Czolij, H. Masliuk
28 квітня 2017 р.
ПРЕСОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Президент Світового Конґресу Українців Евген Чолій узяв участь у відзначенні 50-ліття СКУ в Греції
20-23 квітня 2017 р. Президент Світового Конґресу Українців (СКУ) Евген Чолій здійснив робочий візит до Афін, Греція, в рамках відзначення 50-ліття СКУ.22 квітня 2017 р. Президент СКУ виступив з головною доповіддю на банкеті, який з нагоди 50-ліття СКУ організувала складова організація СКУ - Товариство української діаспори в Греції “Українсько-грецька думка” на чолі з Галиною Маслюк. У своїй доповіді Евген Чолій наголосив на численних досягненнях СКУ протягом 50-літньої історії та закликав українців у Греції до підтримки України в захисті своєї територіальної цілісності. Активісти української громади в Греції і греки, прихильники України, були нагороджені Президентом СКУ почесними грамотами за їхній вагомий внесок у розвиток українського суспільного життя в Греції. Вечірня програма влючала висвітлення короткого документального фільму 50 років Світового Конґресу Українців і виступ місцевих українських митців. Разом з українською громадою Греції та представниками складових організацій СКУ з Австралії, Великої Британії, Естонії, Німеччини, Португалії, США та Угорщини, на банкеті були присутні Тимчасовий повірений-радник України в Греції Наталія Косенко, мери та представники муніципалітетів Афін, Зографу, Пентелі, Перами, Мандра-Ідилії та інші представники політичних, дипломатичних, наукових і культурних кіл Греції і України. Гості банкету отримали маленькі пам’ятки, які виготовили члени грецької громади в Маріуполі, Україна, як символ багатовікових зв’язків між українським і грецьким народами. Того ж дня Евген Чолій відвідав Українську суботню школу, що діє при Товаристві української діаспори в Греції “Українсько-грецька думка”, де наголосив учням на важливості збереження своєї національної спадщини. Президент СКУ також обговорив шляхи подальшої співпраці в просуванні українських інтересів під час зустрічі з представниками складових організацій СКУ з Австралії, Великої Британії, Греції, Естонії, Німеччини, Португалії, США та Угорщини. 21 квітня 2017 р. Президент СКУ узяв участь у Божественній літургії в Свято-Миколаївській Українській Греко-Католицькій Церкві в Афінах та виступив перед місцевою українською громадою на тему діяльності СКУ. Під час цих заходів Евгена Чолія супроводжували Перший заступник Президента СКУ та Голова Европейського Конґресу Українців Ярослава Хортяні, Генеральний секретар СКУ та Голова Союзу українських організацій у Австралії Стефан Романів, Заступник Президента СКУ і Голова Конґресу Українців Естонії Віра Коник, Голова Світової комісії боротьби проти торгівлі людьми при СКУ та Голова Товариства української діаспори в Греції “Українсько-грецька думка” Галина Маслюк та Директор Представництва СКУ зі зв’язків з міжнародними організаціями в Брюсселі Марина Ярошевич. “Світовий Конґрес Українців вітає українську громаду в Греції з підвищенням обізнаності про СКУ і його діяльність у цей 50-літній ювілей та закликає подальше підсилювати співпрацю з СКУ в досягненні спільних цілей”, - заявив Президент СКУ Евген Чолій. СКУ є міжнародною координаційною надбудовою українських громад у діаспорі, що представляє інтереси понад 20 мільйонів українців. СКУ має мережу складових організацій та зв’язків з українцями у 53 країнах. Заснований у 1967 р., СКУ в 2003 р. був визнаний Економічною та соціальною радою Організації Об’єднаних Націй як неурядова організація зі спеціальним консультативним статусом.

21 лютого - Всесвітній день рідної мови

WP_20170225_11_51_32_Pro До всесвітнього дня рідної мови (21 лютого) в українській недільній школі при Товаристві «Українсько-Грецька Думка» було проведено відкриті уроки. Суботній ранок 25 лютого зібрав учнів старших класів і вчителів на відкритий урок викладачки історії Марії Ласій щодо історії української мови. Згідно з історичними довідками, розповідала пані Марія, мови і писемність розвивались у тісній співпраці з торгівлею. Часи Київської Русі не були виключенням з цього правила. Тодішня мова відрізнялась від сучасної української і містила також елементи які зараз відносять до білоруської і російської мов. Після занепаду Київської Русі, традиції освіти і літописання продовжило Галицько-Волинське князівство. Не перервались вони і у Великому князівстві Литовському, де руська мова була державною. У наступні віки, коли українські землі були розділені між державами і імперіями, одну з провідних ролей у збереженні мови і звичаїв відіграло духовенство. З відродженням національних рухів у XVIII – XIX століттях, питання мови і самоідентифікації народів знову привернуло увагу до себе. Задля збереження імперії, придушення національних мов, а особливо української, було особливо жорстоким у Російській імперії. З низки указів особливо вирізняється Валуєвський циркуляр (1863р.), яким заборонялося видавати українською мовою підручники для початкових шкіл та релігійні тексти оскільки української мови нема, не було і не може бути. У 1876 році Алєксандр ІІ видає Емський указ, згідно з яким заборонялося навіть писати ноти на тексти українських пісень і ставити в театрах вистави українською мовою. Проте, владний наступ на українську мову підштовхував українців до гуртування. На теренах Австро-Угорської імперії Маркіян Шашкевич, Іван Вашкевич і Яків Головацький створили “Руську трійцю” в 1836-37 рр. У підросійській Україні студенти Київського університету і викладачі створили Кирило-Мефодієвське братство. Мета таких осередків була однаковою — зберегти українське слово, мову, історію і традиції. Врешті-решт, українці на початку ХХ століття спробували збудувати власну державу. Великий внесок у справі української освіти, науки та культури зробив гетьман П. Скоропадський: заснував університети в Києві та Кам’янську-Подільському, Академію Наук, українські школи, гімназії, організував друк шкільних підручників українською мовою. Нажаль, радянський період ознаменувався черговою хвилею агресивної русифікації, яка продовжила традиції Російської імперії. У 20-х — 30-х роках відбулося поступове згортання української преси, шкіл і підпорядкування всього більшовитській ідеології. Тільки в Києві наприкінці 80-х років з 300 тис. учнів тільки 100 тис. навчались в школах з українською мовою викладання. На сході України ситуація була ще сумнішою. Паралельно йшла безперервна боротьба з інакомисленням, коли до тюрем і заслання засуджували письменників, поетів, юристів, серед яких були Іван Драч, Василь Стус, Левко Лук'яненко та інші. Під час Перебудови відчувалось, що Радянський Союз доживає останні дні і з метою задобрення національних рухів у республіках було прийнято Закон про мови (1989 р.). У роки незалежності вважалося, що питання мови не таке вже й першочергове і продовженню повільної русифікації мало що заважало. Навіть після 25 років, в Україні досі знаходяться люди, які принципово говорять виключно російською у стінах парламенту. З іншого боку, це перший період за багато століть, коли українці можуть безбоязно говорити рідною мовою на вулицях. Звичайно, ще багато роботи має бути зроблено, але і великий шлях подолано. Незважаючи на всі негаразди і заборони, наші пращури зберегли і збагатили українську мову, часом ціною власного життя. На сьогодні українська входить до 30 найпоширеніших мов у світі. Нею говорять не тільки в Україні, а й багатьох країнах з чисельною українською діаспорою. Рідна мова об’єднує, підтримує і збагачує людину. На завершення уроку викладачка української філології Люба Грабна цитувала милозвучні твори українських класиків та закликала учнів вивчати, любити та шанувати свою рідну мову. Варто сказати і кілька слів про святкування у молодшій школі де вчителі підготували для своїх учнів свято "Одна родина за столом" і в такий спосіб показали дітям настільки важливо знати свою рідну мову, поважати і любити українські звичаї та традиції. Було також проведено майстер-клас “найсмачніша канапка”, під час якого діти співали пісні і відгадували загадки. Учні старшої школи мали можливість оцінити таланти молодших друзів і покуштувати чудові канапки за однієї умови: за їхнім вибором було необхідно заспівати українську пісню, розповісти вірш, історію, загадку. Учасниками конкурсу були не тільки учні, але й вчителі старшої школи. Так за дружнім родинним столом звучали українські сучасні пісні, вірші Лесі Українки, Т. Шевченка, І. Франка, В. Сосюри. Своїми враженнями від прожитого дня діти з радістю ділилися з своїми батьками. А оскільки все це відбувалося напередодні Великого посту, то в світлі грецьких традицій, дітки ще й в карнавальних костюмах покрасувалися. Нижченаведені фото можуть тільки частково передати атмосферу свята. Олена Печак Світлини  Лесі Неделчевої WP_20170225_11_46_16_Pro WP_20170225_11_50_09_Pro WP_20170225_11_51_32_Pro WP_20170225_11_59_14_Pro WP_20170225_11_59_21_Pro WP_20170225_11_59_38_Pro WP_20170225_11_59_46_Pro WP_20170225_12_00_04_Pro WP_20170225_12_21_12_Pro WP_20170225_13_21_33_Pro WP_20170225_13_22_30_Pro WP_20170225_13_23_40_Pro WP_20170225_13_24_27_Pro WP_20170225_13_25_12_Pro WP_20170225_13_25_37_Pro WP_20170225_13_26_26_Pro WP_20170225_13_27_12_Pro WP_20170225_13_27_30_Pro WP_20170225_13_28_59_Pro WP_20170225_13_35_30_Pro WP_20170225_13_37_04_Pro WP_20170225_13_37_56_Pro WP_20170225_13_38_01_Pro WP_20170225_13_38_58_Pro WP_20170225_13_41_16_Pro WP_20170225_13_43_26_Pro WP_20170225_13_48_15_Pro WP_20170225_13_58_22_Pro WP_20170225_13_58_46_Pro WP_20170225_14_01_33_Pro WP_20170225_14_16_45_Pro WP_20170225_14_18_41_Pro WP_20170225_14_21_32_Pro WP_20170225_14_22_23_Pro WP_20170225_14_25_18_Pro WP_20170225_14_28_18_Pro WP_20170225_14_33_20_Pro

Бойові дії в Україні можуть ускладнити відлигу у стосунках США і Росії

01UKRAINE-master768 Війна на сході України, що протягом декількох місяців трималася в “замороженому” стані, загострилася в смертельних сутичках бойових дій в останні дні. Насильство, в результаті якого загинули щонайменше вісім (за даними на 02 лютого - одинадцять) українських солдатів і три на проросійській стороні, та котре зрушило лінію фронту на кілька сотень ярдів в декількох місцях, потенційно ускладнює американські зусилля щодо поліпшення відносин з Росією. Армія Сполучених Штатів допомагає озброїти і навчити українських солдат, які воюють з підтримуваними Росією сепаратистами в двох східних областях України, в єдиній війні, яка ведеться сьогодні на європейській території. В останніх сутичках сторони змагалися за контроль над територіями «сірої зони» - область між лініями фронту. Згідно офіційних українських джерел Українська Армія просунулася вперед принаймні в двох місцях. Зазначається, що це робиться задля відсічі атак повстанців. Кожна сторона звинувачує іншу в ескалації. Розповідаючи про ситуацію у прифронтовому місті, радник МВС України Юрій Касьянов повідомив Радіо Свобода Європа у вівторок, що «Захисники Авдіївки воліли просувати лінію» на позицію більш здатну для захисту. Міністерство закордонних справ України виступило із заявою, звертаючись до західних урядів втрутитися на дипломатичному рівні. «За останні два дні, російські окупаційні сили вчинили масові атаки по всій лінії, стріляючи з артилерійської зброї, важких мінометів і інших видів зброї далекого радіусу дії», йдеться в заяві. З минулої неділі європейські спостерігачі повідомляють про тяжкі артобстріли Авдіївки. Журналісти, які відвідали місто, повідомили докази витонченої психологічної операції ведення військових дій за участю Росії. На мобільні телефони надійшли текстові повідомлення, адресовані українським солдатам, котрі часто мають телефони з собою, в яких говориться: «Ви лише м'ясо для своїх командирів». Через обстріли порушене електричне та водопостачання. Українська влада створила опалювальні притулки для жителів, чиї будинки були пошкоджені, оскільки температура вночі знизилася до мінус 18 градусів за Фаренгейтом (мінус 28 за Цельсієм). «З огляду на суворі погодні умови та обстріли з боку бойовиків, гуманітарна ситуація в цій області продовжує погіршуватися», йдеться в заяві Міністерства закордонних справ. Влада заявила, що готуються до евакуації 16.000 мешканців міста. Сепаратистські уряди «ЛНР-ДНР», які не визнаються на міжнародному рівні, зробили спільну заяву на ім'я президента Володимира Путіна і президента Трампа, в якій також закликали до дипломатичного врегулювання. Адміністрація Трампа, що маневрує для поліпшення відносин з Росією, стривожила українських чиновників, котрі побоюються, що Захід може послабити тиск на Росію щодо виведення своїх невизнаних військових сил зі Сходу України. Але Україна має варіанти, щоб захистити саму себе. В тому числі за допомогою своєї армії, яка показала здатність воювати ще до початку навчань з американцями. Оскільки так звана лінія зіткнення спочатку була узгоджена під час перемовин про припинення вогню у вересні 2014 року, українська армія дотримується цих місць і після сепаратистських атак. З початком наступу, армія повернулася в щонайменше одну таку область, поблизу Авдіївки, не перетинаючи первісну лінію припинення вогню, зазначив пан Касьянов. Переклад Ганни Маніаті https://www.nytimes.com/2017/01/31/world/europe/eastern-ukraine-civil-war-russia.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&clickSource=story-heading&module=first-column-region&region=top-news&WT.nav=top-news&_r=3

Οι εχθροπραξίες στην Ουκρανία μπορεί να δυσκολέψουν την καλυτέρεψη σχέσεων μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας

01UKRAINE-master768 Οι Ουκρανοί στρατιωτικοί γιατροί φροντίζουν έναν πληγωμένο στρατιώτη σε ένα ασθενοφόρο στο Αβντιιβκά τη Δευτέρα. Markiian Lyseiko / Ευρωπαϊκός Οργανισμός Pressphoto Ο πόλεμος στην ανατολική Ουκρανία, ο οποίος για μήνες παρέμεινε σε μια «παγωμένη» κατάσταση, κλιμακώθηκε με θανατηφόρες συγκρούσεις των τελευταίων ημερών. Η βίαιες εχθροπραξίες, κατά τη διάρκεια των οποίων βρήκαν το θάνατό τους τουλάχιστον οκτώ (κατάσταση στις 2 Φεβρουαρίου - έντεκα) Ουκρανοί στρατιώτες και τρεις σε φιλορωσική πλευρά, και οι οποίες μετατόπισαν την πρώτη γραμμή μερικές εκατοντάδες μέτρα σε ορισμένα σημεία, πιθανώς δυσκολεύουν τις προσπάθειες των ΗΠΑ για τη βελτίωση των σχέσεων με τη Ρωσία. Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών βοηθά να εξοπλίσει και να εκπαιδεύσει τους Ουκρανούς στρατιώτες που πολεμούν με τους αυτονομιστές που υποστηρίζονται από τη Ρωσία σε δύο ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας, στον μοναδικό πόλεμο που γίνεται αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό έδαφος. Στις τελευταίες συγκρούσεις οι πλευρές συναγωνίστηκαν για τον έλεγχο των εδαφών της λεγόμενης "γκρίζας ζώνης" - περιοχής ανάμεσα στην πρώτη γραμμή. Σύμφωνα με τις επίσημες πηγές ο ουκρανικός στρατός προχώρησε μπροστά σε τουλάχιστον δύο σημεία. Σημειώνεται ότι αυτό γίνεται για να αποκρούσει τις επιθέσεις των ανταρτών. Κάθε πλευρά κατηγορεί την άλλη για την κλιμάκωση. Περιγράφοντας την κατάσταση στην πρώτη γραμμή της πόλης, ο Σύμβουλος του Υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας Γιούρι Κασιάνοβ είπε στο Radio Free Europe την Τρίτη, ότι «Οι υπερασπιστές της Αβντίϊβκα προτιμούσαν να μετατοπίσουν τη γραμμή» σε θέση καταλληλότερη για άμυνα. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας εξέδωσε δήλωση-έκκληση προς τις δυτικές κυβερνήσεις να παρέμβουν σε διπλωματικό επίπεδο. "Τις τελευταίες δύο ημέρες, οι ρωσικές δυνάμεις κατοχής έχουν διαπράξει μαζικές επιθέσεις κατά όλο το μήκος της γραμμής, χτυπώντας με πυροβολικό, βαριούς όλμους και άλλα όπλα μεγάλου εύρους", αναφερόταν στη δήλωση. Από την περασμένη Κυριακή, οι Ευρωπαίοι παρατηρητές κάνουν λόγο για βαρύ βομβαρδισμούς της Αβντίιβκα. Οι δημοσιογράφοι που επισκέφτηκαν την πόλη, ανέφεραν αποδείξεις των εξελιγμένων ψυχολογικών τρικ του πολέμου με τη συμμετοχή της Ρωσίας. Τα κινητά τηλέφωνά έλαβαν μηνύματα κειμένου που απευθύνονται σε Ουκρανούς στρατιώτες, οι οποίοι συχνά έχουν τα τηλέφωνα μαζί τους, που λένε: "Είσαστε μόνο κρέας για τους διοικητές σας". Λόγο των βομβαρδισμών διακόπηκε η τροφοδοσία της πόλης με ηλεκτρικό ρεύμα και νερό. Η ουκρανική κυβέρνηση έχει δημιουργήσει θερμαινόμενα καταφύγια για τους κατοίκους τα σπίτια των οποίων υπέστησαν ζημιές, καθώς η θερμοκρασία τη νύχτα έπεσε στους μείον 18 βαθμούς Φαρενάιτ (μείον 28 βαθμούς Κελσίου). "Λαμβάνοντας υπόψη τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και τις επιθέσεις από την πλευρά των μαχητών, η ανθρωπιστική κατάσταση στην περιοχή εξακολουθεί να επιδεινώνεται," λέγεται στη δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Οι αρχές είπαν ότι ετοιμάζεται ἀπομάκρυνση των 16.000 κατοίκων. Οι αυτονομιστικές κυβερνήσεις των λεγόμενων δημοκρατιών του Ντονιέτσκ και Λουγάνσκ, οι οποίες δεν αναγνωρίζονται διεθνώς, εξέδωσαν μια κοινή δήλωση προς τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Πρόεδρο Τραμπ, στην οποία επίσης καλούν για εξεύρεση μιας διπλωματικής λύσης. Η Διοίκηση του Τραμπ, που κάνει ελιγμούς επιδιώκοντας βελτίωση των σχέσεων με τη Ρωσία, ανησύχησε τους Ουκρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι φοβούνται ότι η Δύση μπορεί να χαλαρώσει την πίεση στη Ρωσία για να αποσύρει τις μη αναγνωρισμένες στρατιωτικές δυνάμεις της από την Ανατολική Ουκρανία. Αλλά η Ουκρανία έχει δυνατότητες να αυτοπροστατευτεί. Μεταξύ άλλων μέσω του στρατού της, ο οποίος έχει δείξει την ικανότητα να πολεμήσει και πριν από τις ασκήσεις με τους Αμερικανούς. Δεδομένου ότι η λεγόμενη πρώτη γραμμή της σύγκρουσης συμφωνήθηκε κατά τις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός τον Σεπτέμβριο του 2014, ο ουκρανικός στρατός εμμένει σε αυτά τα μέρη και μετά τις αυτονομιστικές επιθέσεις. Από την αρχή της επίθεσης, ο στρατός επέστρεψε στην τουλάχιστον μία τέτοια περιοχή, κοντά στην Αβντίιβκα, χωρίς να περάσουν την αρχική γραμμή της κατάπαυσης του πυρός, δήλωσε ο κ. Κασιάνοβ. Μετάφραση της Γαλήνης Μασλιούκ https://www.nytimes.com/2017/01/31/world/europe/eastern-ukraine-civil-war-russia.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&clickSource=story-heading&module=first-column-region®ion=top-news&WT.nav=top-news&_r=4

Russian-Terrorist Forces Conduct Massive Attacks in Donbas

Russian-Terrorist Forces Conduct Massive Attacks in Donbas
In recent days the occupying Russian forces carried out massive attacks across the contact line in Donbas using all available weapons, including Multiple Launch Rocket Systems "Grad", 152 mm and 122 mm artillery, 120 and 82 mm mortars, and tanks, all which are prohibited by the Minsk agreements, as well as small arms. Since the early hours of Sunday, 29 January, the hybrid Russian forces have conducted massive artillery attacks on Avdiivka and its suburbs directly from the Donetsk and Yasynuvata residential areas and sent assault units to seize control of the positions of the Ukrainian Armed Forces near Avdiivka.
On 29 January the Ukrainian positions were shelled nearly four hundred times, while on 30 January this number doubled. The information on the high intensity of explosions was reflected in the SMM report of 30 January.
On the night of January 30th and 31th, MLRS "Grad" systems, positioned in residential areas of the Donetsk city, were used to shell Avdiivka. Over 80 Grad missiles were fired.
Over the two days of 29th and 30th January, 8 Ukrainian servicemen were killed and 26 were wounded. There are casualties and wounded persons among civilians.
In the evening of 30 January the Russian hybrid forces damaged the last functioning electric power line cutting off the Avdiivka coke plant and leaving the town of Avdiivka without heat, electric power and water supply. The Donetsk filter station stopped functioning. Taking into account current weather conditions in Donbas, where the temperature fell at night to minus 20 degrees Celsius, the Ukrainian authorities have announced an emergency situation in Avdiivka and are making every effort to help local residents.
The Kremlin’s actions may qualify as a war crime, a gross violation of the Geneva Convention of 12 August 1949. It amounts to an unlawful, wanton and extensive destruction of property not justified by military necessity. The Ministry of Foreign Affairs of Ukraine underscored that the current escalation in Donbas is a clear indication of Russia's continued blatant disregard of its commitments under the Minsk agreements, with a view of preventing the stabilization of the situation and undermining the achievement of any progress in the security and humanitarian spheres. Ukraine demands that the Russian Federation immediately cease hostilities and comply strictly with the ceasefire. Ukraine also requests our international partners to step up political and diplomatic pressure on the Kremlin to stop the dangerous escalation in Donbas and avoid a humanitarian catastrophe in the region.
Photo: Ukraine Сrisis Media Center

Відійшов у вічність Великий Українець, Мирон Мицьо - "Дух". Вічна пам'ять

В 2015-му році пану Мирону виповнилося 90. Пропонуємо Вашій увазі інтерв'ю пана Мирона українській сторінці газети "Світ і Омоніа". Omonoia_10_11.03.2015

З Новим 2017 роком та Різдвом Христовим! Подяка

huth_rizdvo_2017

Дорогі друзі,

у ці зимові святкові дні, коли слава Богу, темп сповільнюється, бачимося з рідними людьми, зустрічаємося з друзями, серце наповнюється теплом і турботою, душа заспокоюється, весь християнський світ в очікуванні дива — народження Сина Божого, маленького Ісуса, що тисячоліття служить нам прикладом всеохоплючої любові, смирення, прощення, доброти і ласки, хотіли би привітати усіх, земляків та друзів усіх національностей, з радісними святами Різдва Христового, з наступаючим Новим 2017-им роком, побажати здоров'я, щастя, злагоди, терпіння, але й міцного духу у відстоюванні миру і справедливості на всій землі!

Хотіли би подякувати усім, хто спричинився, перейнявся, допоміг у здійсненні чисельних проектів та заходів “Українсько-Грецької Думки” у складний час як для нашої Батьківщини, так і для всіх країн і, зокрема, для Греції. Ми знаємо як це нелегко, і дуже вдячні кожному, хто в будь-який спосіб допомагав робити добрі справи на благо України, бо вона зараз потребує підтримки кожного з нас. Ми вдячні всім, хто не забуває про тих, хто в надзвичайно складних умовах зі зброєю в руках боронить рідну землю, але й тих, хто вже в тилу змушений страждати від несправедливості, підлості, підступності скритого ворога нашої батьківщини, однак не розчаровується, не відступає, але бореться і вірить у наш народ, у нас з вами, в майбутнє наших наступних поколінь. З Думкою про них і про всіх, хто приніс в жертву своє дорогоцінне життя, залишивши позаду незахищеними і осиротілими батьків, дружин, братів та сестер, маленьких дітей, ми не маємо права виказувати малодушність. Ми зобов'язані бути небайдужими, мужніми і кожний зі свого місця дати відсіч ворогу, який хоче позбавити нас права на життя на своїй землі, в співтоваристві вільних демократичних народів. І ми дякуємо Вам за мужню громадянську позицію і віру в майбутнє України! Друге півріччя 2016-го року було для нас напруженим і нелегким, багатим на події та заходи, які вимагали багато зусиль та неабиякої стійкості. Дякуємо всім, хто не побоявся висловити свою підтримку. Особливу подяку хотіли би висловити людям, які зробили українську справу в Греції своїм основним орієнтиром, і самовіддано служать Україні, не зважаючи на незручності, перепони та перешкоди, а саме Ганні Павлюк, Лесі Неделчевій-Панейко, Наталі Ананевич, Ганні Маніаті, Андрію Ващуку, Оресту Чурі, Наталі Жовкві, а також Вікторії Тимчишин, Наталі Смоляник, Яні Гончар, Марії Ласій, Олені Печак, Олександрі Куриляк, Олені Євтєєвій, Олі Василишин, Лілії Ситниковій, Лєні Хіміч, Іоанні Теліаніді, Яні Копиловій, Лєні Макідо, Любі Халіловій, Любі Шимчук, Тетяні Симончук, Оксані Рудій, Оксані Пападопулу, Ользі Митурак, Сергію Лемішко, Андрію Сторожинському, сімї Данилюків - Галині, Ігору, Вікторії; а також нашим невтомним українсько-грецьким Волонтерам та українським господиням - Марії Заліщук, Світлані Токарик-Суботник, Тетяні Суботник. Ми щиро вдячні всім-всім, і бажаємо Вам Веселих Новорічних та Різдвяних свят!

Від імені Асоціації “Українсько-Грецька Думка”,

Галина Маслюк


Serhiy Shumilo with lecture in Webster University

wp_20161216_20_59_17_pro “Journey to Athos” was the topic of lecture by Serhiy Shumylo delivered on December 16, 2016. Actually, the whole event had three parts: the lecture itself, a projection of documentary film and a photo exhibition. The aim was to reveal deep spiritual connections between the Holy Mountain Athos and Ukraine whose history stretches back for more than 1000 years. The lecture was hosted by Webster University in Athens with kind support from Vice-chancellor for Academic Affairs Susie Michailidis. The whole event was organized by Association “Ukrainian – Hellenic thought” with Halyna Masliuk as a head. Also, representatives of Ukrainian Embassy with the Ambassador Volodymyr Shkurov made an opening speech. Within visitors were both Ukrainians and Greeks. Moreover, the event coincided with the visit of Ukrainian children from Volnovakha city in eastern Ukraine. They presented their own project “Children ask for peace” (Dity Prosiat Miru) with assistance from NGO “Ray of Ukraine” and Member of Ukrainian Parliament Dmytro Lubinets. Such cultural initiatives are essential to build cultural bridges of mutual understanding and respect between cultures. During the lecture, Serhiy described mysterious world of Mount Athos and some of its particularities. The story started with foundation of the first monastery with generous support from Prince Volodymyr in the end of 10-th century. Through the years connections grew stronger, more and more pilgrims from Kievan Rus kept arriving and thus, more monasteries were founded. Some of them are active today; others are forgotten in the woods. Mr. Shumilo was the first to unearth the abandoned Athonite Monidrion Chorny Vir, founded by Zaporozhian Cossacks in 1747. Accompanying photos were as frozen moments of life from another world. Most of them were shot during preparation of the documentary and gave the possibility to see in details various moments of life, landscapes and elaborate wall paintings from churches. After lecture even a longer section of questions and answers followed. Lively interest from the audience was clearly felt. By the end, several books from International Institute of the Athonite Legacy in Ukraine were given as gift to the university library in order to share and promote common history and spiritual heritage. Among them are little-known letters of St Paisy Velichkovsky to the last Ottoman of the Zaporozhian Host, Petro Kalnyshevsky. Other monographs describe detailed biographies of the Athonite Elder John Vyshensky, Metropolitan Isaiah Kopynsky and others. Especially symbolic was the fact that the European tour of lectures ended in Greece which has this unique phenomenon of monastery republic.

Olena PECHAK. Photos Anna MANIATI, Lesia NEDELCHEVA.

wp_20161216_19_53_38_prowp_20161216_19_50_35_prowp_20161216_19_56_13_pro  wp_20161216_20_59_09_prowp_20161216_19_58_18_prowp_20161216_19_52_35_pro

15578452_1170498359735830_798134881753900563_n15542298_1170493359736330_4516698393921550010_n15541961_1170496186402714_7520547350532702733_n15541498_1170496236402709_3036472328650603469_n15492458_1170497419735924_2541173663402088914_n15492399_1170497899735876_6886725727664285749_n15492312_1170493186403014_7806029319191549637_n15622570_1170493639736302_3703116465993783776_n15622363_1170498083069191_5348935668154082945_n15621890_1170496276402705_4636532758110687741_n15621847_1170493513069648_3524508876895939891_n15590617_1170498176402515_4939727971384937955_n15590176_1170498046402528_2721262826531893099_n15589993_1170498403069159_8747111992876045084_n15589776_1170492693069730_5213921254279161882_nwp_20161216_19_23_39_prowp_20161216_20_01_26_pro    wp_20161216_20_00_25_prowp_20161216_19_53_08_pro


Ουκρανία – Άγιο Όρος: 1000 χρόνια πνευματικών και πολιτιστικών δεσμών

000_images_ukr_in_greece_2016shumiloexhib_thumb_medium780_440 Άθως: ανεξάρτητο μοναστικό κράτος στην Ελλάδα. Το 1016, ο ηγούμενος του «μοναστήριου των Ρως» Γεράσιμος μαζί με τους άλλους ηγουμένους των μονών του Αγίου Όρους υπέγραψε ένα από τα έγγραφα. Το έγγραφο αυτό δείχνει ότι ο παλαιός μοναχισμός του Ρως (δηλαδή της Ουκρανίας) παρουσιάστηκε στο Άγιο Όρος πριν τουλάχιστον χίλια χρόνια. Εκεί καλογέρευε ο πρώτος μοναχός του Ρως του Κιέβου, Άγιος Αντωνίος, ιδρυτής της Κιέβο-Πετσέρσκ Λαύρα. Αργότερα, την ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη του Όρους έκαναν οι Ουκρανοί Hetman και οι Κοζάκοι. Όλα αυτά και ακόμα περισσότερα οι Ουκρανοί που ζουν στην Αθήνα και οι επισκέπτες της πρωτεύουσας της Ελλάδας έμαθαν κατά τη διάρκεια της πολιτιστικής και εκπαιδευτικής εκδήλωσης «Ταξίδι στο Άγιο Όρος. Ιστορικές, πνευματικές και πολιτιστικές σχέσεις της Ουκρανίας και του Αγίου Όρους », που πραγματοποιήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2016 στο πολιτιστικό κέντρο του Webster Athens. Μεταξύ των προσκεκλημένων στην εκδήλωση ήταν εκπρόσωποι της Πρεσβείας της Ουκρανίας στην Ελλάδα, της ουκρανικής κοινότητας της Αθήνας, του κλήρου, του πανεπιστήμιου Webster Athens. Ιδιαίτερα ευχάριστη ήταν η παρουσία των επισκεπτών από την περιοχή του Ντόνετσκ, οι οποίοι ήταν στην Ελλάδα στα πλαίσια του διεθνούς έργου «Τα παιδιά ζητούν την ειρήνη». Πριν από το επίσημο μέρος οι επισκέπτες της εκδήλωσης μπορούσαν να δουν την έκθεση φωτογραφίας «Άθως και Ουκρανία: ένα ταξίδι μέσω των αιώνων» του Serhiy Shumylo, ιστορικού, ερευνητή του Όρους, διευθυντή του Διεθνούς Ινστιτούτου Κληρονομιάς του Αγίου Όρους στην Ουκρανία. Το επίσημο μέρος της εκδήλωσης ξεκίνησε με χαιρετισμό της πρόεδρου της Κοινότητας της ουκρανικής Διασποράς στην Ελλάδα «Ουκρανό- Ελληνική Σκέψη» Γαλήνης Μασλιούκ, του Πρέσβη της Ουκρανίας στην Ελλάδα Volodymyr Shkurov και της Αντικαγκελάριου του Πανεπιστημίου Webster Suzanne Mihailidu. Ο βουλευτής της Ουκρανίας Dmytro Lubinets και η συντονίστρια του έργου «Τα παιδιά ζητούν την ειρήνη» της ΜΚΟ «Πρόμιν Ουκρανία» Anna Krysyuk , οι οποίοι συνόδευαν τα παιδιά της περιοχής του Ντόνετσκ, ευχαρίστησαν τους διοργανωτές για την πρόσκληση και σημείωσαν τη σημασία τέτοιων εκδηλώσεων για τους Ουκρανούς του εξωτερικού. Πολύ ενημερωτικό ήταν νέο ντοκιμαντέρ «1000 χρόνια στο Άγιο Όρος» παραγωγής του ουκρανικού τηλεοπτικού καναλιού Inter (σενάριο Anton Nikitin και σκηνοθεσία Daniel Syrykh), η συντομευμένη εκδοχή του οποίου παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Χάρη στις προσπάθειες του Serhiy Shumylo και των δημιουργών, όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τον άγνωστο κόσμο του Αγίου Όρους, την πνευματική κατοικία των Κοζάκων του Ζαπορόζιε και πολλά άλλα. Ωστόσο, αυτό που έπεσε στην αντίληψη είναι ότι οι αγγλικοί υπότιτλοι της ταινίας διατηρούν την παραδοσιακή Σοβιετική ή ρωσική προσέγγιση όπου οι κάτοικοι του Ρως (των Ουκρανών) σκόπιμα ονομάζονται Russians (Ρώσοι). Αναφερόμενοι στην εποχή όταν δεν υπήρχε ούτε Μόσχα ούτε Βαρβαρία (Μοσχοβία), και σίγουρα τότε κανένας δεν ονόμαζε τους κάτοικους της Μοσχοβίας ως Ρώσους, ακόμα και όταν η Μοσχοβία σχηματίστηκε. Προφανώς, κατά την προετοιμασία των ιστορικών ντοκιμαντέρ, οι Ουκρανοί ειδικοί θα πρέπει να προσεγγίζουν με προσοχή την ορολογία με το σκοπό της απομυθοποίησης των ιστορικών μύθων και θεωριών, σύμφωνα με τις οποίες οι Ουκρανοί, οι Ρώσοι και οι Λευκορώσοι είναι ίδιο έθνος, κάτι που δεν είναι αλήθεια. Αφού το «παιχνίδι με τις λέξεις» που είναι σαφές για Ουκρανούς και Ρώσους, μέσω του οποίου συνεχίζουν να στηρίζουν αυτούς τους μύθους, φυσικά, δεν μπορεί να γίνει κατανοητό από ένα ξένο κοινό. Μετά την προβολή της ταινίας, ο Serhiy Shumylo, μίλησε για τις εντυπώσεις του από τις επισκέψεις στο Άγιο Όρος , για το μυστικισμό και την αξία του Αγίου Όρους για τους συγχρόνους. Ειδικότερα, ο κ. Shumylo σημείωσε ότι στην εποχή της «διάλυσης» των παραδόσεων, η διατήρηση των δικών του αξιών και όχι η μίμηση των ξένων, είναι σημαντικό καθήκον για κάθε έθνος. Αφού η κληρονομιά του Αγίου Όρους αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των ουκρανικών πνευματικών παραδόσεων, η ίδια απαιτεί προσοχή, όχι μόνο από την κυβέρνηση αλλά και από απλούς πολίτες της Ουκρανίας. Μετά την παρουσίαση των εκδοτικών έργων του Διεθνούς Ινστιτούτου Κληρονομιάς του Αγίου Όρους στην Ουκρανία, ο Serhiy Shumylo απάντησε σε πολλές ερωτήσεις από το κοινό. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Κοινότητα «Ουκρανο-Ελληνική Σκέψη», υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ουκρανίας στην Ελληνική Δημοκρατία, στα πλαίσια του προγράμματος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας, με τη υποστήριξη του κέντρου προσκυνήματος Webster Αθήνας και από το Διεθνές Ινστιτούτο Κληρονομιάς του Άγιου Όρους στην Ουκρανία με την υποστήριξη του προσχηματικού κέντρου της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας. Χορηγοί επικοινωνίας: www.fightingfortruth.blogspot.gr www.ukranorama.gr

Άννα ΜΑΝΙΑΤΗ, Ουκρανόραμα.

Οι φωτογραφίες της Άννας ΜΑΝΙΑΤΗ, Λέσια ΝΕΝΤ¨ΕΛΤΣΕΒΑ.

15578452_1170498359735830_798134881753900563_n 15542298_1170493359736330_4516698393921550010_n 15541961_1170496186402714_7520547350532702733_n 15541498_1170496236402709_3036472328650603469_n 15492458_1170497419735924_2541173663402088914_n 15492399_1170497899735876_6886725727664285749_n 15492312_1170493186403014_7806029319191549637_n 15622570_1170493639736302_3703116465993783776_n 15622363_1170498083069191_5348935668154082945_n 15621890_1170496276402705_4636532758110687741_n 15621847_1170493513069648_3524508876895939891_n 15590617_1170498176402515_4939727971384937955_n 15590176_1170498046402528_2721262826531893099_n 15589993_1170498403069159_8747111992876045084_n 15589776_1170492693069730_5213921254279161882_n wp_20161216_19_56_13_pro wp_20161216_19_53_38_pro wp_20161216_19_53_08_pro wp_20161216_19_52_35_pro wp_20161216_19_50_35_pro wp_20161216_19_23_39_pro wp_20161216_20_59_17_pro wp_20161216_20_59_09_pro wp_20161216_20_59_00_pro wp_20161216_20_01_26_pro wp_20161216_20_01_19_pro wp_20161216_20_00_25_pro wp_20161216_19_58_18_pro 02-2bd9376d6f


Україна – Афон: 1000-ліття духовно-культурних зв’язків

000_images_ukr_in_greece_2016shumiloexhib_thumb_medium780_440 Афон – незалежна чернецька держава на території Греції. У 1016 році ігумен «монастиря русів» Герасим підписався під одним зі святогірських документів разом з ігуменами інших монастирів Афона. Цей документ свідчить про те, що давньоруське (українське) чернецтво представлено на Святій Горі, принаймні, тисячу років. На Афоні прийняв постриг перший монах Київської Русі - преподобний Антоній, майбутній засновник Києво-Печерської лаври. Пізніше, великий внесок в розвиток Афону внесли українські гетьмани та козаки. Про все це та багато іншого українці, що мешкають в Афінах та гості столиці Греції, дізналися під час просвітньо-культурного заходу «Подорож до Афону. Історичні й духовно-культурні зв'язки України та Афону», котрий відбувся 16-го грудня 2016-го року в культурному центрі Webster Athens. Серед гостей заходу були представники українського посольства в Греції, громади Афін, духовенства, університету Webster Athens. Особливо приємною була присутність гостей з Волноваського району Донецької області, котрі перебували в Греції в рамках міжнародного проекту «Діти просять миру». Перед початком офіційної частини, відвідувачі заходу могли ознайомитися з фотовиставкою «Афон і Україна: подорож крізь віки» Сергія Шумила, історика, дослідника Афону, Директора Міжнародного інституту афонської спадщини в Україні. Офіційна частина заходу розпочалась з привітань Голови Асоціації української діаспори в Греції та філоукраїнців греків «Українсько-Грецька Думка» Галини Маслюк, Почесного та повноважного Посла України в Грецькій Республіці Володимира Шкурова та Віце-канцлера Вебстерського університету Сюзанни Міхаіліду. Народний депутат України Дмитро Лубінець та координатор проекту «Діти просять миру» від ГО «Промінь Україна» Ганна Крисюк, які супроводжували дітей з Волноваського району, подякували організаторам за запрошення та відзначили важливість подібних заходів для закордонних українців. Надзвичайно пізнавальним виявився новий документальний фільм «1000 років на Афоні», виробництва телекомпанії «Інтер» (автор - Антон Нікітін, режисер - Данило Сирих), скорочену версію якого було презентовано під час конференції. Завдяки зусиллям Сергія Шумила та документалістів всі зацікавлені можуть зазирнути в невідомий світ Святої гори, побачити на свої очі духовну оселю запорізьких козаків та багато іншого. Однак, те, що кидалося в око, в англійських субтитрах до фільму зберігався традиційний радянський, чи російський підхід, коли русинів-українців зумисно називають росіянами, в той момент, коли Московської держави в ті часи не існувало, і тим більше ніхто не називав мосховитів росіянами навіть тоді, коли вона утворилася. Очевидно, під час підготовки таких фільмів, українським документалістам варто особливо ретельно підходити до цих питань з метою розвінчування насаджених міфів та теорій, згідно яких український, російський та білоруський народи начебто є одним єдиним народом, що не відповідає дійсності. А очевидна для українців та росіян “гра слів”, за допомогою якої продовжують ці міфи підтримувати, звичайно, не може бути зрозумілою для іноземної аудиторії, не вносячи таким чином ясності в питання, які необхідно донести до іноземців. Після перегляду фільму Сергій Шумило, розповів про свої враження від візитів до Святої гори, про містицизм та значення Афону для сучасників. Зокрема, пан Шумило зазначив, що в наш вік «розмивання» традицій, зберігання власних, а не наслідування чужорідних, є важливим завданням для кожної нації. Оскільки афонська спадщина є невід’ємною частиною українських духовних традицій, вона потребує уваги не тільки з боку влади, але й з боку пересічних громадян України. Після презентації видавничих проектів Міжнародного інституту афонської спадщини в Україні Сергій Шумило відповів на численні питання аудиторії. Захід проводився Асоціацією “Українсько-Грецька Думка” під егідою Посольства України в Грецькій республіці, в рамках програми МЗС України, за сприяння Webster Athens; Міжнародного інституту афонської спадщини в Україні за сприяння Паломницького центру УПЦ. Інформаційні партнери: www.fightingfortruth.blogspot.gr www.ukranorama.gr

Анна МАНІАТІ, Укранорама. Світлини Анни МАНІАТІ, Лесі НЕДЕЛЧЕВОЇ.

15578452_1170498359735830_798134881753900563_n 15542298_1170493359736330_4516698393921550010_n 15541961_1170496186402714_7520547350532702733_n 15541498_1170496236402709_3036472328650603469_n 15492312_1170493186403014_7806029319191549637_n 15492399_1170497899735876_6886725727664285749_n 15622570_1170493639736302_3703116465993783776_n 15622363_1170498083069191_5348935668154082945_n 15621890_1170496276402705_4636532758110687741_n 15621847_1170493513069648_3524508876895939891_n 15590617_1170498176402515_4939727971384937955_n 15590176_1170498046402528_2721262826531893099_n 15589993_1170498403069159_8747111992876045084_n 15589776_1170492693069730_5213921254279161882_n wp_20161216_19_56_13_pro 02-2bd9376d6fwp_20161216_19_53_38_pro

wp_20161216_19_53_08_pro wp_20161216_19_23_39_pro wp_20161216_20_59_17_pro wp_20161216_19_58_18_pro wp_20161216_20_00_25_pro wp_20161216_20_01_26_pro wp_20161216_20_01_19_pro