ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΜΥΘΟΙ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Video. Μέρος Α΄/ІСТОРИЧНІ МІФИ ЯК РУШІЙНА СИЛА РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ. Відео. Частина 1

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2016 στην Αθήνα το συνέδριο με θέμα «Ευρωπαϊκή Ασφάλεια: Ανατολική Ευρώπη – Ουκρανία – Ελλάδα. Σύγχρονες Διεθνές Σχέσεις. Προοπτικές και επιπτώσεις για την παγκόσμια ασφάλεια». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Παπάγο-Χολαργού σε υψηλό οργανωτικό επίπεδο και προσέλκυσε αξιόλογο ελληνικό κοινό.

Το συνέδριο διοργανώθηκε από την Κοινότητα της Ουκρανικής Διασποράς στην Ελλάδα και των Ελλήνων Φιλοουκρανών “Ουκρανο-Ελληνική Σκέψη» σε συνεργασία με τον αναλυτή με στενή ειδίκευση σε μετασοβιετικό χώρο, ειδικό σε θέματα διεθνούς ασφάλειας και στρατηγικής ανάλυσης Δρ. Αθανάσιο Δρούγο.

 

З великим успіхом відбулася 25-го листопада 2016 року в столиці Греції Афінах конференція «Європейська безпека: Східна Європа – Україна – Греція. Сучасні міжнародні відносини. Перспективи та наслідки для світової безпеки”. Захід відбувся у приміщенні одного з муніципалітетів Аттики, Папагу-Холаргу на високому організаційному рівні, та привернув увагу поважної грецької аудиторії.

Конференція була організована Асоціацією української діаспори Греції та філоукраїнців греків «Українсько-Грецька Думка» у співпраці з аналітиком – фахівцем з питань пост-радянського простору, експертом з міжнародної безпеки та стратегічного аналізу Др. Атанасіосом Другосом.

 

 

Read more:

ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΜΥΘΟΙ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ІСТОРИЧНІ МІФИ ЯК РУШІЙНА СИЛА РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ