Έκκληση της Ουκρανικής κοινότητας της Ελλάδας “Ουκρανο-Ελληνική Σκέψη” στη Βουλή και τον Προθυπουργό της Ελλάδας

2017.02.01_02_Prime-minister_of_Greece_Donbass_gr-1 2017.02.01_02_Prime-minister_of_Greece_Donbass_gr-2

2017.02.01_02_Parlament_of_Greece_Donbass_gr-1 2017.02.01_02_Parlament_of_Greece_Donbass_gr-2

graphic of Russian attack on Avdlylvka