UGD logo-small

Запрошення на свято Св. Миколая

UGD logo-smallТовариство «Українсько-Грецька Думка» запрошує на свято Св. Миколая, яке відбудеться у недільній школі при товаристві у суботу 19 грудня о 17.00 за адресою: Ρεθύμνου 2, Αθήνα (πλησίον Αρχαιολογικό μουσείο).


Представники складових організацій Світового Конґресу Українців обговорили питання про підтримку України з Головою Комітету Верховної Ради України в закордонних справах

Logo_UWC
5 грудня 2015 р. Координаційний комітет підтримки України Світового Конґресу Українців (СКУ) зустрівся з Ганною Гопко, Головою Комітету Верховної Ради України в закордонних справах, і народним депутатом України Павлом Кишкарем. Засідання, в якому взяли участь представники десяти найбільших крайових організацій, членів СКУ, було присвячене темі взаємодії Верховної Ради України та світової діаспори. Ганна Гопко наголосила на окремих сферах, у яких світове українство може підтримати Україну, у тому числі й розбудова зв’язків з європейськими урядовими структурами, підтримка продовження санкцій проти Росії, розвиток культурної дипломатії України, підтримка боротьби з корупцією та залучення інвестицій в Україну. “Ця зустріч стала позитивним кроком у зміцненні відносин між Україною та мережею Світового Конґресу Українців для подальшого демократичного розвитку і європейської інтеграції України,” – заявив Директор Представництва СКУ в Україні Сергій Касянчук.
СКУ є міжнародною координаційною надбудовою українських громад у діаспорі, що представляє інтереси понад 20 мільйонів українців. СКУ об’єднує в своєму складі українські організації із 34 країн та підтримує зв’язки з українцями ще 14 країн. Заснований у 1967 р., СКУ був визнаний у 2003 р. неурядовою організацією у Економічній та соціальній раді Організації Об’єднаних Націй зі спеціальним консультативним статусом.

Representatives of Ukrainian World Congress member organizations discuss support for Ukraine with Chair of Verkhovna Rada Foreign Affairs Committee

Logo_UWC
On 5 December 2015 the Ukrainian World Congress Coordinating Council in Support of Ukraine met with Hanna Hopko, Chair of the Verkhovna Rada Foreign Affairs Committee, and People’s Deputy of Ukraine Pavlo Kyshkar. The meeting, attended by representatives of ten of the largest national UWC member organizations, addressed the topic of cooperation between the Verkhovna Rada of Ukraine and the global Ukrainian community. Hanna Hopko highlighted some of the areas in which Ukrainians worldwide can assist Ukraine, including building relations within European government structures, supporting continued sanctions against Russia, developing Ukraine’s cultural diplomacy, supporting the battle against corruption and encouraging investment in Ukraine. “The meeting was a positive step forward in strengthening relations between Ukraine and the UWC network to further Ukraine’s continued democratic development and European integration,” stated Director of the UWC Mission to Ukraine Serhiy Kasyanchuk.
The UWC is the international coordinating body for Ukrainian communities in the diaspora representing the interests of over 20 million Ukrainians. The UWC has member organizations in 34 countries and ties with Ukrainians in 14 additional countries. Founded in 1967, the UWC was recognized in 2003 by the United Nations Economic and Social Council as a non-governmental organization (NGO) with special consultative status.

Президент Світового Конґресу Українців виступив перед Делегацією до Парламентського Комітету асоціації ЄС-Україна при Європейському Парламенті

Logo_UWC unnamed_1
Е.Чолій виступає перед Делегацією до Парламентського Комітету асоціації ЄС-Україна при Європейському Парламенті
8 грудня 2015 р. в Брюсселі, Бельгія, Президент Світового Конґресу Українців (СКУ) Евген Чолій виступив на сесії Делегації до Парламентського Комітету асоціації ЄС-Україна при Європейському Парламенті під головуванням Андрея Пленковича на тему “Обмін думками про стратегічну комунікацію ЄС і гібридну війну в Україні”.
Президент СКУ наголосив, що, крім своїх військових атак, Президент Росії розгорнув дезінформаційну кампанію, щоб відвернути увагу від реальної загрози, яку становить ​​російська агресія для незалежності і територіальної цілісності суверенних держав, європейської спільноти, західних цінностей і глобальної безпеки. Лише в 2014 р. Росія витратила 643 мільйони євро зі свого державного бюджету на підтримку просування російськими засобами масової інформації “русского міра”, чи “Russian World” Президента Путіна. Евген Чолій відзначив План дій зі стратегічної комунікації, розроблений Європейською службою зовнішньої діяльності, як позитивний крок у демонструванні того, що міжнародне співтовариство визнало ревізіоністські геополітичні цілі Президента Путіна та усвідомило масштаби і вплив дезінформаційних тактик Росії. Однак для зміцнення Плану дій Президент СКУ рекомендував сильніші заходи, спеціально розроблені, щоб протистояти російській пропаганді і, що більш важливо, виявити ефект маніпулювання інформацією щодо основних демократичних цінностей і глобальної безпеки. Ці заходи мусять включати повне викриття російських намірів з поясненням причин дезінформаційної кампанії та розширення стратегії, щоб включити Захід. “Міжнародна спільнота мусить зосередитися на тому, що поставлено на карту, виробити рішення, які однозначно сформулюють загрозу, яка постала перед нами, та обговорити, чому це питання є важливим для кожної особи, для якої свобода і демократія мають першорядне значення,” - заявив Президент СКУ Евген Чолій. З відеозаписом уривків виступу Президента СКУ можна ознайомитись тут.
СКУ є міжнародною координаційною надбудовою українських громад у діаспорі, що представляє інтереси понад 20 мільйонів українців. СКУ об’єднує в своєму складі українські організації із 34 країн та підтримує зв’язки з українцями ще 14 країн. Заснований у 1967 р., СКУ був визнаний у 2003 р. неурядовою організацією у Економічній та соціальній раді Організації Об’єднаних Націй зі спеціальним консультативним статусом.

Ukrainian World Congress President addresses Delegation to the EU-Ukraine Parliamentary Association Committee of European Parliament

Logo_UWCunnamed_1 E.Czolij addresses Delegation to the EU-Ukraine Parliamentary Association Committee of the European Parliament
On 8 December 2015 in Brussels, Belgium, Ukrainian World Congress (UWC) President Eugene Czolij addressed a session of the Delegation to the EU-Ukraine Parliamentary Association Committee of the European Parliament chaired by Andrej Plenković dedicated to the “Exchange of views on EU strategic communication and the hybrid war in Ukraine.” The UWC President emphasized that, in addition to his military offensives, the Russian President has launched a disinformation campaign to distract from the very real threat being posed by Russian aggression to the independence and territorial integrity of sovereign countries, the European community, Western values and global security. In 2014 alone, Russia dedicated 643 million Euros from its state budget to support the promotion by Russian media of President Putin's “Russkiy Mir” or “Russian World”. Eugene Czolij commended the Action Plan on Strategic Communication developed by the European External Action Service as a positive step toward demonstrating that the international community has recognized the revisionist geopolitical objectives of President Putin and acknowledged the magnitude and influence of Russia's disinformation tactics. To strengthen the Action Plan, however, the UWC President recommended stronger measures specifically designed to counter the Russian narrative and, more importantly, address the effect of the manipulation of information on core democratic values and global security. These measures must include fully exposing the Russian agenda, explaining the reasons for the disinformation campaign and broadening the strategy to include the West. “The international community must stay focused on what is at stake, develop solutions that unequivocally articulate the threat we face, and communicate why this issue is important to every individual for whom freedom and democracy are paramount,” stated UWC President Eugene Czolij. A video excerpt of the remarks of the UWC President can be seen here.
The UWC is the international coordinating body for Ukrainian communities in the diaspora representing the interests of over 20 million Ukrainians. The UWC has member organizations in 34 countries and ties with Ukrainians in 14 additional countries. Founded in 1967, the UWC was recognized in 2003 by the United Nations Economic and Social Council as a non-governmental organization (NGO) with special consultative status.

Президент Світового Конґресу Українців виступив перед Комітетом з політичних питань і демократії ПАРЄ

Logo_UWCunnamed
7 грудня 2015 р.  у Брюсселі, Бельгія, Президент Світового Конґресу Українців (СКУ) Евген Чолій виступив з промовою перед Комітетом з політичних питань та демократії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) на тему “Політичні наслідки кризи в Україні”. Президент СКУ зосередився на драматичних наслідках агресії Росії проти України, пославшись на статистичні дані Управління координації гуманітарних питань ООН. Станом на 31 жовтня 2015 р.: 7,883 особи загинуло, 17,610 осіб поранено, є 1,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб, у тому числі 194,000 дітей, 5 мільйонів людей потребують гуманітарної допомоги та 30,000 гектарів земель заміновано. Евген Чолій також акцентував, що агресія Росії в Україні є не ізольованою подією, а ширшим явищем, яке загрожує міжнародній стабільності в Європі та за її межами. Звернувши увагу на неодноразові твердження Президента Путіна про його право і обов'язок "захищати етнічних росіян і російськомовних", де б вони не були, Президент СКУ наголосив на небезпеці цих тверджень не тільки для України, але й для Болгарії, Естонії, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Таджикистану, Узбекистану та інших. Президент СКУ рекомендував Комітету:
  • оцінити політичні наслідки ситуації в Україні не як “кризи”, а як “російської агресії”, якa загрожує глобальному миру і безпеці;
  • чітко заявити у своєму звіті, що міжнародна спільнота мусить бути об’єднаною в запровадженні подальших рішучих економічних санкцій проти Росії, які б унеможливили Росії далі здійснювати свої імперські плани, а також змусили її вивести свої війська з України та цілком поважати незалежність України та її територіальну цілісність та
  • закликати міжнародну спільноту ініціювати еквівалент плану Маршалла для України, щоб допомогти їй подолати нинішню економічну кризу та здійснити необхідні реформи, які б дозволили їй стати успішною і повністю інтегрованою європейською країною.
“Своєю гібридною війною Президент Росії спричинив міжнародну кризу, - заявив Президент СКУ Евген Чолій. - Я закликаю міжнародну спільноту залишатися рішучою і неcхитною у своїй підтримці України, щоб захистити глобальний мир і безпеку”. З відеозаписом уривків виступу Президента СКУ можна ознайомитись тут. СКУ є міжнародною координаційною надбудовою українських громад у діаспорі, що представляє інтереси понад 20 мільйонів українців. СКУ об’єднує в своєму складі українські організації із 34 країн та підтримує зв’язки з українцями ще 14 країн. Заснований у 1967 р., СКУ був визнаний у 2003 р. неурядовою організацією у Економічній та соціальній раді Організації Об’єднаних Націй зі спеціальним консультативним статусом.

Ukrainian World Congress President addresses PACE Committee on Political Affairs and Democracy

 Logo_UWC unnamed
On 7 December 2015 in Brussels, Belgium, Ukrainian World Congress (UWC) President Eugene Czolij addressed the Committee on Political Affairs and Democracy of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) on the Political consequences of the crisis in Ukraine. The UWC President focused on the dramatic consequences of Russia’s aggression against Ukraine by citing statistics from the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs.  As at 31 October 2015: 7,883 people killed, 17,610 people wounded, 1.5 million internally displaced persons, including 194,000 children, 5 million people in need of humanitarian assistance, and 30,000 hectares contaminated by landmines. Eugene Czolij also stressed that Russian aggression in Ukraine is not an isolated event, but part of a broader pattern that threatens international stability in Europe and beyond. Drawing attention to President Putin's repeated assertions that he has both a right and a duty to “protect ethnic Russians and Russian speakers”, wherever they may be, the UWC President emphasized the danger of these assertions for not only Ukraine, but also Bulgaria, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Poland, Tajikistan and Uzbekistan, among others. The UWC President recommended that the Committee:
  • assess the political consequences of the situation in Ukraine not in terms of a “crisis”, but in terms of “Russian aggression” that threatens global peace and security;
  • clearly state in its report that the international community must remain united in imposing further and decisive economic sanctions against Russia that would make it prohibitive for Russia to pursue its imperialistic plans, and compel it to withdraw its military forces from Ukraine and fully respect Ukraine’s independence and territorial integrity;
  • urge the international community to initiate the equivalent of a Marshall Plan for Ukraine to help it to overcome its current economic crisis and implement the necessary reforms that would enable it to become a successful and fully‑integrated European country.
 “With his hybrid warfare, Russia’s President has created an international crisis,” stated UWC President Eugene Czolij. “I urge the international community to remain resolute and unwavering in its support of Ukraine to protect global peace and security.” A video of excerpts of the remarks of the UWC President can be seen here. The UWC is the international coordinating body for Ukrainian communities in the diaspora representing the interests of over 20 million Ukrainians. The UWC has member organizations in 34 countries and ties with Ukrainians in 14 additional countries. Founded in 1967, the UWC was recognized in 2003 by the United Nations Economic and Social Council as a non-governmental organization (NGO) with special consultative status.

П’ЯТИКЛАСНИКИ ШКОЛИ ПРИ ТОВАРИСТВІ «УКРАЇНСЬКО-ГРЕЦЬКА ДУМКА» ПІЗНАЛИ ДИВНИЙ СВІТ СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ

janna6 Справжньою насолодою стали для вихованців 5-го класу Української недільної школи при товаристві «Українсько-Грецька Думка» відвідини атенського Планетарію у суботу 5-го грудня 2015. З превеликим задоволенням діти переглянули навчальну програму «Дивний світ Сонячної системи». Такий об’ємний «подарунок» зробила своїм учням вчителька географії п. Жанна Ворощук. Сподіваємося, що окрім приємного відпочинку, наші школярі отримали і цікаву інформацію, яку неодмінно має знати кожна розвинута людина. janna7 janna8 janna9 janna3 janna4 janna5