Έκκληση της Ουκρανικής κοινότητας της Ελλάδας “Ουκρανο-Ελληνική Σκέψη” στη Βουλή και τον Προθυπουργό της Ελλάδας

2017.02.01_02_Prime-minister_of_Greece_Donbass_gr-1 2017.02.01_02_Prime-minister_of_Greece_Donbass_gr-2

2017.02.01_02_Parlament_of_Greece_Donbass_gr-1 2017.02.01_02_Parlament_of_Greece_Donbass_gr-2

graphic of Russian attack on Avdlylvka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>